Глосарій
Оберіть термін або категорію в навігаційній панелі ліворуч.

Акредитація
Активи
Безперервний двосторонній аукціон
Біржові торги (торги)
Біржовий контракт
Блокування активів
Брокер
Випадок невиконання зобов’язань
ГазБрокБот (або ГББ)
Гарантійний внесок
Грошові розрахунки
Договір про організацію та проведення Біржових торгів
ЕЦП
Електронний підпис
Заявка
Клієнт
Нормативні положення Біржі
Повідомлення (електронне повідомлення)
Постійний Член Біржі
Регламент
Редукціон
Розрахунковий банк
Система електронних біржових торгів (надалі - СЕТ)
Система клірингового обліку
Стандартна (типова) форма Форвардного контракту
Торги
Тимчасовий Член Біржі
Товар
Учасник
Акредитація
проходження Клієнтами Біржі процедури ідентифікації відповідно до законодавства України щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, укладення Договору про організацію та проведення Біржових торгів з Біржою шляхом подання заяви на акредитацію (договір приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України), набуття статусу Учасника Біржових торгів та отримання Клієнтами Біржі допуску до Біржових торгів. Підтвердженням від Біржі проходження акредитації, укладення Договору про організацію та проведення Біржових торгів з Біржою та набуття Клієнтом статусу Учасника є Заява на проходження акредитації та реєстрацію брокера (надалі – «Заява про акредитацію») за встановленою формою, акцептована Біржою, з відміткою Біржі про прийняття. Моментом укладення Договору щодо організації і проведення Біржових торгів є момент (дата) проставляння відмітки Біржі про прийняття Заяви про акредитацію;