Вугільна продукція

Товарна біржа "Центральний товарний контрагент" тимчасово призупинила надання послуг з організації торгів та клірингу у зв'язку з набуттям чинності Законом України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"
Товарна Біржа «Центральний товарний контрагент» організовує біржові торги форвардними контрактами на поставку вугільної продукції за наступними групами:
Група І Група ІІ
МАРКА / GRADE
Д, ДОМСШ, ДГ,ДГСШ, Г, ГСШ
РОЗМІР КУСКА / SIZE OF THE PIECE
0-13, 0-25, 0-50, 0-100, 0-200, 0-300
ГРУПА / GROUP
Д, Г
АD, % ГРАНИЧ. МІН/МАКС (BOUNDARY MIN/MAX)
0-25,0
WTR, % ГРАНИЧ. МІН/МАКС (BOUNDARY MIN/MAX)
0-15,0
V DAF, % В МЕЖАХ (WITHIN)
38,0-45,0
S,% В МЕЖАХ (WITHIN)
0-3,0
NCV, KCAL/KG НИЖЧА ТЕПЛОТА ЗГОРЯННЯ (РОБОЧИЙ СТАН), ККАЛ, В МЕЖАХ
4800-6500
МАРКА / GRADE
А, АР, АШ відсів,АШ збаг, АСШ, АШ
РОЗМІР КУСКА / SIZE OF THE PIECE
0-6, 0-13, 0-50,0-100, 0-200, 0-300
ГРУПА / GROUP
А
АD, % ГРАНИЧ. МІН/МАКС (BOUNDARY MIN/MAX)
19,8
WTR, % ГРАНИЧ. МІН/МАКС (BOUNDARY MIN/MAX)
7,6
V DAF, % В МЕЖАХ (WITHIN)
0-8,0
S,% В МЕЖАХ (WITHIN)
0-1,0
NCV, KCAL/KG НИЖЧА ТЕПЛОТА ЗГОРЯННЯ (РОБОЧИЙ СТАН), ККАЛ, В МЕЖАХ
4800-6500
Умови торгівлі та специфікації
Всі учасники, які бажають брати участь у біржових торгах форвардними контрактами на поставку вугільної продукції, повинні пройти процедуру акредитації.
Для цього необхідно заповнити та надати біржі наступний пакет документів:
Документи для ідентифікації
1
(Додаток 1 до Правил біржової торгівлі)
Заяву на акредитацію та реєстрацію брокера
2
(Додаток 2 до Правид біржової торгівлі) - 2 екземпляри
Документ, що підтверджує повноваження осіб
3
що будуть здійснювати операції в СЕТ (повноваження керівника засвідчуються статутними документами та документом про обрання на посаду, а особи представника - довіренністю (дорученням))
Договір оренди брокерського місця
4
підписаний зі сторони учаснка торгів, з актом приймання-передачі (Додаток 4 до Правил біржової торгівлі) - 2 екземпляри
Опитувальник для резидентів і нерезидентів України
5
(документ має бути завірений печаткою компанії та підписом керівника на кожній сторінці)
Заява на кліринг
6
(Додаток 1 до Правил клірингу) - 3 екземпляри