Вугільна продукція

Товарна Біржа «Центральний товарний контрагент» організовує біржові торги форвардними контрактами на поставку вугільної продукції за наступними групами:
Група ІГрупа ІІ
Марка / Grade
Д, ДОМСШ, ДГ,ДГСШ, Г, ГСШ
Розмір куска / Size of the piece
0-13, 0-25, 0-50, 0-100, 0-200, 0-300
Група / Group
Д, Г
Аd, % гранич. мін/макс (boundary min/max)
0-25,0
Wtr, % гранич. мін/макс (boundary min/max)
0-15,0
V daf, % в межах (within)
38,0-45,0
S,% в межах (within)
0-3,0
NCV, kcal/kg Нижча теплота згоряння (робочий стан), ккал, в межах
4800-6500
Марка / Grade
А, АР, АШ відсів,АШ збаг, АСШ, АШ
Розмір куска / Size of the piece
0-6, 0-13, 0-50,0-100, 0-200, 0-300
Група / Group
А
Аd, % гранич. мін/макс (boundary min/max)
19,8
Wtr, % гранич. мін/макс (boundary min/max)
7,6
V daf, % в межах (within)
0-8,0
S,% в межах (within)
0-1,0
NCV, kcal/kg Нижча теплота згоряння (робочий стан), ккал, в межах
4800-6500
Умови торгівлі та специфікації
Всі учасники, які бажають брати участь у біржових торгах форвардними контрактами на поставку вугільної продукції, повинні пройти процедуру акредитації.
Для цього необхідно заповнити та надати біржі наступний пакет документів:
Документи для ідентифікації
1
(Додаток 1 до Правил біржової торгівлі)
Заяву на акредитацію та реєстрацію брокера
2
(Додаток 2 до Правил біржової торгівлі) 2 екземпляри
Документ, що підтверджує повноваження осіб
3
що будуть здійснювати операції в СЕТ (повноваження керівника засвідчуються статутними документами та документом про обрання на посаду, а особи представника – довіреністю (дорученням))
Договір оренди брокерського місця
4
підписаний зі сторони учасника торгів, з актом приймання-передачі (Додаток 4 до Правил біржової торгівлі) – 2 екземпляри
Опитувальник для резидентів і нерезидентів України
5
(документ має бути завірений печаткою компанії та підписом керівника на кожній сторінці)
Заяву на кліринг
6
(Додаток 1 до Правил клірингу) – 3 екземпляри